Nhảy tới nội dung

PortOne

Cách nhanh nhất để bắt đầu thanh toán kỹ thuật số

Câu chuyện của chúng tôi

PortOne đang xây dựng một cơ sở hạ tầng mới về thanh toán kỹ thuật số với một loạt các sản phẩm thanh toán.

Sản phẩm B2B của nó - PortOne, cung cấp một API thống nhất cho phép tích hợp tức thì với nhiều tùy chọn thanh toán địa phương. Bằng cách giảm những gì thường mất hàng tuần xuống dưới 1 giờ.

Tầm nhìn của chúng tôi

Để trao quyền cho các doanh nghiệp trực tuyến tích hợp, quản lý và phân tích các khoản thanh toán ngay lập tức để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

PortOne Corporation được ca ngợi là công ty sáng tạo nhất và tích cực phục vụ hơn 2000 khách hàng tại Hàn Quốc để xử lý 60 triệu giao dịch hàng năm. Giờ đây, chúng tôi đang đưa chuyên môn này vào Việt Nam và Đông Nam Á.

Công nghệ

Nền tảng SaaS plug-n-play, cung cấp một API thống nhất để kết nối với tất cả các phương thức thanh toán toàn cầu và địa phương. Nó tương thích với tất cả các ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Sử dụng API hợp nhất của PortOne, người bán có thể kết nối và quản lý ngay lập tức nhiều cổng thanh toán, eWallet và các tùy chọn thanh toán cục bộ khác để xử lý các khoản thanh toán của khách hàng một cách hiệu quả.